ЗА НАС

Управленски състав и персонал
Главен инженер-технолог(консултант) Екатерина Иванова Белчева с над 35 години опит в млекопреработвателната промишленост. Преминала е през всички етапи на професионално развити и е един от най-добрите технолози в България. Тя е лицензиран експерт по НАССР и одитор по системи за управление на качеството в хранително-вкусовата промишленост. Останалият персонал има нужното образование, професионален опит и практически умения за изпълнение на професионалните си задължения. Проведени са специализирани курсове за персонала по НАССР, Добри производствени практики, Лабораторен и технологичен контрол на производствените процеси.